MInstelønnsatser i serveringsbransjen for 2023

Alle som utfører arbeid i overnattings- serverings- og cateringvirksomhet skal ha en minstelønn. Satsene varierer i fht alder.

Minstelønnsatser

Arbeidsyilsynet informerer på sine nettsider hva gjeldene minstesats er for personer som jobber i overnatting-, catering- eller serveringsbransjen. Fra og med 15.desember 2022 ble satsen justert opp fra kr. 175,47 til kr. 179,94 for alle arbeidstakere som er over 18 år har fire måneders praksis. 

For unge arbedstakere

For 16 åringene har satsen økt fra 114,08 til  118,08, 17 år fra 123,58 til 127,58 og for 18 år fra 137,84 til 141,84.

 

 

0