Abstrakt arkitektur

10 regelendringer som kom i juli, og som kan være viktig for deg som driver eget foretak.

10 regelendringer som kan være viktig for deg som driver selvstendig

1. Lønnsstøtte til de som tar sine permitterte tilbake.

Støtten er på maks 15 000 per ansatt og har en rekke vilkår koblet til støtten. Det gis støtte for Juli og August.

Les mer her og her .

2. Fradrag for investeringer i oppstartselskap

Ordningen utvides og grensen økes til 1 million per investor, Aksje innskuddet øker til 5 mill. Det åpnes også for at ansatte benytter ordningen.

Les mer her

3. Skattefri Fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskap

Arbeidstakere kan gis en skattefri fordel i form av underkurs ved kjøp av aksjer i selskapet de er ansatt i. Grensen er økt til 5 000.

Les mer her

4. Oppsjonsskatteordning for små oppstartsselskap

Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap var avgrenset til personer som var ansatt etter 1.januar 2018. Dette vilkåret fjernes og ordningen utvides til å gjelde selskap med 25 eller færre ansatte. Den øvre grensen for samlede driftsinntekter blir hevet til 25.mill.

Les mer her

5. Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og Juni 2020

Reduskjonen av arbeidsgiveravgiften for mai og juni 2020 blir redusert med 4%, lik reduksjonen for mars og april.

Les mer her, her og her

6. Kompensasjonsordningen forlenges

Kompensasjonsordningen forlenges ut august. Krav til omsetningsfall settes til 30%. Portalen åpner for søknader medio august.

Les mer her

7. Redusert engangsavgift på bruktimporterte biler

Fra og med 1. juli 2020 reduseres engangsavgiften på bruktbiler eldre enn 5 år

Les mer her

8. Dybdejouralistikk får fritak for mva

Merverdiavgiftsfritaket som bl.a. aviser nyter godt av utvides til å omfatte dybdejournalistikk. Tiltaket trer i kraft 1.juli.

Les mer her

9. Redusert avgift på alkoholfrie varer

Avgifter på alkoholfrie varer endres til å havne på 2017-nivå.

Les mer her

10. Merverdikompensasjon – utsatt foreldelsesfrist

For å avhjelpe kommuner og fylkeskommuner har departementet vedtatt en forskriftshjemmel som tillater disse å gi regler om avvikende foreldelsesfrist. Departementet vil så raskt som mulig fastsette forskrift om utsatt foreldelsesfrist for perioden januar og februar.

Les mer her

Oversikten over regelendringen som ligger under Finansdepartementets ansvarsområde finner du her.

Kilde: Regjeringen.no

0