Tiltak for kontroll av kundeforhold

Ditt Digitale Regnskapskontor AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.

Formålet med dette er å yte tjenester innenfor den rapporteringspliktiges virksomhet underlagt hvitvaskingsreglene. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Prikk Prikk Prikk Prikk Prikk Prikk

Har du spørsmål vedrørende våre tiltak for kundekontroll?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.