Splitte eller slå
sammen selskap?

Vurderer du å splitte virksomheten i to, eller kanskje du har to selskap som du ønsker å få fusjonert til ett. Vi kan hjelpe til med det regnskapstekniske, og vårt nettverk av advokater og revisorer kan bistå med den juridiske delen av oppdraget.

Prikk Prikk Prikk Prikk Prikk Prikk

Trenger dere hjelp til fusjonering eller fisjonering av selskap?

Kontakt oss i Ditt Digitale Regnskap.

Kontakt oss