fravalg revisjon - Pexels - Rodnea productions

Dette må du vite om de nye terskelverdiene for fravalg av revisor

Brønnøysundsregistrene kom med en uttalelse for å klargjøre tidspunktet for fravalg av revisjon kan gjøres baser på de nye verdiene. Nå har Næringsdepartementet kommet med en gladnyhet til alle selskap som ikke ønsket å velge revisjon fra 2023.

Brønnøysundregistrene utalte i mars at de nye terskelverdien for fravalg av revisjon ikke kunne antas å gjelde for 2022. Konsekvensen av denne uttalelsen var at de gamle verdiene på

  • 6. millioner omsetning,
  • 23 millioner i balansesummer og
  • 10 årsverk eller ner

..ville gjelde for regnskapet levert for 2022. og de nye verdiene på

  • 7 millioner i omsetning
  • Balansesum miundre enn 27 millioner, og
  • gjennomsnittlig anstall ansatte ikke over 10 årsverk

..ville først gjelde for Regnskapsåret 2023, og dermed medføre at fravalg basert på disse verdiene først kunne gjøres i 2024.

 

Næringsdepartementets svar til Regnskap Norge

Regnskap norge har i brev til Næringsdepartementet bedt om en klargjøring av dette. Næringsdepartementet svarte 25.april 2023, hvor de uttaler at det er tidspunkt for generalforsamling som vil avgjøre om de nye eller gamle verdiene gjelder; Altså ikke verdiene ved regnskapsårets slutt slik Brønnøysundregistrene utalte tidligere. Selskap som har omsetning under 7 millioner i 2022 vil ha muligheten til å fravelge revisjon fra og med 1. mai. 2023 i hht. aksl §7-6

0