Abstrakt arkitektur

Sjekk de Nye reisesatser som gjelder fra 1. juni 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene blir gjeldende fra 1. juni 2020 og skal vare til 28. februar 2021.

De nye satsene er som følger:

Innenlandsavtalen
·         Reiser over 12 timer med overnatting: udokumentert sats øker fra 780 kroner til 801 kroner.

·         Reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: udokumentert sats øker fra 307 kroner til 315 kroner.

·         Reiser over 12 timer uten overnatting: udokumentert sats øker fra 570 kroner til 585 kroner.

Utenlandsavtalen
Kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: fra 531 kroner til 548 kroner.

Bilgodtgjørelse og nattillegg
Satsene for bilgodtgjørelse mv. og ulegitimert nattillegg er ikke endret.

Skattemessig behandling
Den trekkfrie delen av kostgodtgjørelsen ble fastsatt av Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2020 og er ikke endret. Det skal gjøres forskuddstrekk i og beregnes arbeidsgiveravgift av den delen av godtgjørelsen som overstiger de trekkfrie satsene.

Endringer i kontantstøtten for næringslivet
Egenandelen er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner for april og mai. Det er også gjort en rekke endringer i regelverket, som blant annet påvirker beregningen av omsetningsfallet.

Alle satsene for 2020 kan du finne på skatteetatens sider

Kilder: Revisorforeningen, Regnskap Norge og Skatteetaten

 

0